Prezentare

  ANUNT Decizie de emitere AIM 2021

                MACOFIL S.A. reprezintă o tradiție de peste 25 ani în producerea materialelor de construcție, având certificatul ISO 9001, ca dovadă a calității superioare.
In prezent, societatea produce si livrează o gamă largă de produse din domeniul materialelor de construcție (blocuri ceramice şi prefabricate din beton).
CERAMICE – MACOFIL folosește în procesul de fabricație cele mai bune argile pentru a realiza produse ceramice de calitate superioară dar si produse de balastiera nisip si pietriș.
PREFABRICATE – MACOFIL este producător important de materiale pentru construcții, distribuție si montaj prefabricate, materiale de construcții, elemente de rezistenta: stâlpi, grinzi principale, grinzi secundare, planșee, panouri, elemente de legătura, prefabricate din beton simplu sau armat, betoane in stare proaspăta precum si diverse prefabricate realizate la comandă clientului.
Produsele noastre pot fi găsite in toate zonele tarii, sunt recomandate de toate firmele de construcții cu tradiție pentru calitățile lor tehnice si prețul scăzut.
Listele cu stocurile pot fi consultate la sediul societății sau la cerere transmise societății dumneavoastră.

               MACOFIL S.A. produce şi livrează o gamă largă de materiale şi materii prime pentru construcții de peste 30 de ani. Un atu aflat de la început în portofoliul MACOFIL a fost reprezentat de resursele materiale ale zonei geografice – marna argiloasă şi argila refractară specifice zonei Târgu Jiu.
În 1990 MACOFIL s-a transformat în societate pe acțiuni şi au fost puse bazele pentru retehnologizarea întreprinderii şi a transformării ei într-un jucător important pe piața materialelor de construcții.

În 1997 a fost pusă în funcțiune instalația automatizată de fabricare a pavelelor din beton vibropresat iar în 2000 a fost finalizată instalația de fabricare a tuburilor din beton precomprimat.
În ultimii ani s-au făcut investiții importante în dotarea cu aparatură de calcul şi verificare pentru laboratoare de testare, dar şi pentru producție: s-a achiziționat o linie automatizată de producere a blocurilor ceramice, cu o capacitate de peste 400 tone/zi.

Ca urmare a acestor inteligente investiții MACOFIL S.A. vine în întâmpinarea cerințelor pieii cu o gamă extinsă de produse de înaltă calitate şi cu performante tehnice deosebite, fapt demonstrat clar atât de creșterea spectaculoasă a vânzărilor cât şi a satisfacției clienților. Dezvoltarea şi consolidarea relațiilor comerciale atât cu partenerii interni cât şi cu cei externi a devenit prioritatea numărul unu a echipei manageriale de la MACOFIL.

Macofil folosește în procesul de fabricație cele mai bune argile, pentru a realiza produse ceramice de calitate superioară și, de asemenea, produsele de balastiera nisip, pietriș se bucura de aprecierea clienților.

Venind tot timpul in întâmpinarea pieței, firma a realizat permanent investiții, ultima dintre acestea, și cea mai mare, fiind achiziționarea unei noi linii de producere a blocurilor ceramice, cu o capacitate de 400 tone pe zi.

Beneficiind de o rețea proprie de distribuție, produsele noastre pot fi găsite în toate zonele tarii, multe din firmele de construcție cu tradiție folosindu-le şi recomandându-le atât pentru calitățile lor tehnice, intrinseci, cât şi pentru prețul scăzut. Exigenta noastră în realizarea calității maxime este confirmată de certificatul de conformitate ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 şi de certificarea sistemului de management al sănătății şi securității ocupaționale SR OHSAS 18001:2008.

Produsele MACOFIL se împart în câteva clase mari:

  • Agregate de balastieră dublu concasate;
  • Produse din beton vibropresat (tuburi, pavele, dale, borduri);
  • Prefabricate din beton (stâlpi electrici, tuburi de diverse diametre, elemente pentru poduri și podețe, etc.);
  • Materiale de construcție din argilă arsă;
puzzle