Despre DGPR

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Se recomandă ca persoanele care vizitează serviciul disponibil la următoarea adresa www.macofilsa.ro, precum și clienții S.C. MACOFIL S.A. sa citeasca această Politică de Confidențialitate înainte de a furniza orice date cu caracter personal și / sau de a completa orice formular electronic disponibil pe site.

Protejarea datelor dumneavoastra este un aspect important pentru compania noastra.

Apreciem increderea pe care o aveti in noi si ne obligam sa asiguram protectia necesara si sa aparam orice tip de informatii personale pe care ni le incredintati.

 

  1. Despre politica de confidentialitate

 

Politica de Confidențialitate explică ce informații de identificare personala pot fi colectate și prelucrate.

1.1 S.C. MACOFIL S.A., cu sediul in Tg Jiu, Str. Barsesti nr. 217, cod 210001, inmatriculata la Oficiul Registrului comertului sub numar: J18/80/1991, CUI : RO2157789, ( denumita in continuare : Societatea ), respecta reglementarile in vigoare privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

1.2 Prezenta Politica de Confidențialitate se aplica tuturor informațiilor colectate sau prelucrate de S.C. MACOFIL S.A., si se refera la serviciile de vanzare oferite de Societate prin    email sau telefon de catre client.

1.3 Prezenta Politica de Confidențialitate nu se referă la paginile web și la serviciile oferite de către terțe persoane, care pot fi accesate prin intermediul link-urilor plasate în Serviciul Web mai sus menționat.

1.4 Prin utilizarea Serviciului Web “https://macofilsa.ro” sau furnizarea catre Societatea S.C. MACOFIL S.A., de informații personale prin alte mijloace (prin completarea datelor in formularul de creare Cont sau de Comanda) cumparatorul / clientul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date S.C. MACOFIL S.A., si își dă acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa fie stocate, prelucrate si utilizate in scopul declarat de S.C. MACOFIL S.A.,  ( 2.1, 2.2) .

1.5. In intelesul prezentei Politici de Confidențialitate, clientul reprezinta o persoană fizică / juridica, care vizitează Serviciul Web “https://macofilsa.ro” sau utilizeaza serviciile furnizate de către Societate, comunicand datele personale.

     

  1. Scopul colectarii datelor cu caracter personal

2.1 Informarea Clientilor / Cumparatorilor privind situatia comenzilor si utilizarea lor pentru :

–  Validarea comenzilor;

–  Facturarea produselor din comenzi;

–  Expedierea comenzilor;

–  Rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda,  la bunurile sau serviciile achizitionate, pentru a răspunde întrebărilor clientului, in vederea livrarii produselor, furnizarii de informații cu privire la serviciile suplimentare, solutionarii reclamațiilor, precum și în orice alt mod permis de lege.

2.2  Informarea clientilor despre stadiul comenzilor, disponibilitate, informatii suplimentare, expedieri, modificari, prin folosirea postei electronice e-mail, telefon.

2.3  În cazuri speciale, datele clientului pot fi comunicate unor terțe persoane, cum ar fi de exemplu companiilor de curierat,  companiilor de transport, în scopul realizării comenzilor, iar aceste terțe persoane sunt obligate să asigure  confidențialitatea datelor clientului care le-au fost încredințate. In acest caz datele personale predate sint cele strict necesare efectuării serviciului de livrare către client. Intre firma S.C. MACOFIL S.A., si aceste firme de curierat exista contracte privind modul de utilizare si protecție a datelor personale încredințate.

2.4 Nu se fac transferuri de date personale, catre o alta entitate privata sau juridica, cu exceptia cazului in care rezulta aceasta obligatie prin lege, de exemplu : organele fiscale.

2.5 Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, Instantele Judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

  1. Drepturile dumneavoastra

3.1 Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Str. Barsesti nr. 217, cod 210001, Tg Jiu, in atentia S.C. MACOFIL S.A., va puteti exercita DREPTUL  sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu procesate sau DREPTUL de interventie asupra datelor dupa caz (dreptul de acces articolul 15 GDPR), dreptul de portabilitate, dreptul de a fi uitat.

3.2 Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Str. Barsesti nr. 217, cod 210001, Tg Jiu, in atentia S.C. MACOFIL S.A , va puteti exercita DREPTUL  de rectificare, blocare sau stergere a datelor personale, inclusiv  stergerea contului de pe site cu toate datele livrate la inregistrare (dreptul de stergere articolul 17 GDPR).

Retragerea ( dreptul de a fi utiat ) nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7  GDPR), dreptul de portabilitate.

Nu se pot efectua modificari ale datelor folosite în tranzacțiile de vanzare, pana la data cererii, deoarece fac parte dintr-un document contabil, conform reglementarilor fiscale.

3.3 Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca considerati ca prelucrarea datelor este o încalcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

3.4 Datorita posibilelor modificări ale legislatiei, o modificare a acestor notificari privind protectia datelor poate deveni necesara. In acest caz, va vom informa despre astfel de modificari. In masura in care modificarile afecteaza o prelucrare care se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, va vom solicita un nou consimtamant, daca este necesar.

 

  1. Securitatea datelor

4.1 Societatea aplica masuri de securitate adecvate, in scopul protejarii datelor personale impotriva accesului neautorizat, ca parte a Serviciului (de exemplu printr-un controlul strict al accesului fizic la computerele și alte suporturi media care contin astfel de informatii), cit si prin respectarea unor proceduri corespunzatoare de depozitare si operare. Persoanele responsabile de prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientului in cadrul Serviciului MACOFIL sunt numite in conformitate cu normele in vigoare .

4.2 Societatea creeaza copii de rezerva si poate utiliza masuri suplimentare pentru a preveni deteriorarea sau distrugerea accidentala a datelor personale ale clientului.

   

  1. Dispozitii finale

 REAMINTIM

5.1 Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 5.2 Prin completarea datelor in formularul de creare de Cont si/sau de Comanda, Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a S.C. MACOFIL S.A., inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul  , si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus la punctul 2.1, 2.2.

5.3 In cazul in care aveți întrebări privind Politica noastră de Confidentialitate, sau despre procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, puteti contacta direct Ofiterul pentru Protectia Datelor. Acesta este responsabil sa ofere asistenta privind informatii, intrebari, solicitari sau reclamatii. La cerere, va vom informa in scris, in conformitate cu legislatia aplicabila, daca si ce date cu caracter personal am stocat despre dumneavoastră : dpo.macofil@gmail.com  sau  macofil@gmail.com

Formular pentru protecția datelor : “Acord – protecția datelor”  pe care va rugam sa-l completați, semnați si sa-l transmiteți pe una dintre adresele mai sus menționate

Notificare Informare GDPR

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal-MACOFIL