Acționariat – Relația cu acționarii

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

 • Sediu social: Municipiul Târgu Jiu, Strada BÂRSEŞTI, nr. 217, Județ Gorj
 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J18/80/1991, atribuit în data de 26.02.1991
 • Stare firma: funcțiune
 • Forma de organizare: societate pe acțiuni, tip societate: SA
 • Cod unic de înregistrare: 2157789 atribuit în data de 28.11.1992
 • Certificat de înregistrare: B2573096, emis pe data de 04.05.2012 și eliberat la data 10.05.2012
 • Data ultimei înregistrări în Registrul Comerțului: 21.10.2015
 • Durată: nelimitată;
 • Contacte firma  telefon: 0253212690, 0253215852, fax: 0253215852, 
 • Act constitutiv actualizat prin mențiunea nr. 17855 din 23.07.2014

 

SEDIU SOCIAL

 • Act sediu: Încheiere de înscriere în cartea funciară, nr. 383 din data 27.01.2003
 • Durata: nelimitat.

 

CAPITAL SOCIAL

 • Capital social subscris: 9.033.747,50 RON , integral vărsat

Anul 2021

Comunicat privind Plata Dividendelor

Raport Curent Dividend si Proc. distribuire

Comunicat

Raport de vot

Raport Curent – erata

Rapoarte curente AGOA si AGEA

Raport auditor 2020

Raport administrator 2020

Situații financiare 2020

Bilanț 2020

Documente pentru AGOA-AGEA-9-12.04.2021

Raport Curent Convocare AGOA-AGEA 9-12 Aprilie 2021

Anul 2020

Raport semestrial S1 2020

Bilant_06_2020

Raport Curent Plata Dividendelor si Procedura de distribuire

Raport Curent Hotarare AGOA 15.04.2020

Plan de investitii 2020

Program productie 2020

Raport anual 2019

Adresa Informare

Raport auditor

Documente A.G.O.A.15-16.04.2020

RAPORT ADMINISTRATOR 2019

BILANT DEC. 2019

BVC 2020

NOTE

HOT. nr1 AGEA 03 MARTIE 2020

Raport Curent H. AGEA 03.03.2020

Raport

CONVOCATOR AGEA martie 2020

Proiect hotatare AGEA martie 2020

Procedura vot AGEA martie 2020

Formular vot AGEA martie 2020

Imputernicire speciala AGEA martie 2020

Anul 2019

Situații Financiare Sem. I – 2019

CONVOCATOR AGOA24(25).04.2019

Proiect hotărâre AGOA

Procedura vot

Formular vot AGOA

Împuternicire speciala AGOA

Raport Administrator

Raport auditor

Bilant_12_2018

B. V. C.

Hotărârea nr. 1/24.04.2019

Propuneri auditor financiar

Declarație si Regulament de Guvernanta Cooperativa

Acord – protecția datelor