Acționariat – Relația cu acționarii

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

 • Sediu social: Municipiul Târgu Jiu, Strada BÂRSEŞTI, nr. 217, Județ Gorj
 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J18/80/1991, atribuit în data de 26.02.1991
 • Stare firma: funcțiune
 • Forma de organizare: societate pe acțiuni, tip societate: SA
 • Cod unic de înregistrare: 2157789 atribuit în data de 28.11.1992
 • Certificat de înregistrare: B2573096, emis pe data de 04.05.2012 și eliberat la data 10.05.2012
 • Data ultimei înregistrări în Registrul Comerțului: 21.10.2015
 • Durată: nelimitată;
 • Contacte firma  telefon: 0253212690, 0253215852, fax: 0253215852, 
 • Act constitutiv actualizat prin mențiunea nr. 17855 din 23.07.2014

 

SEDIU SOCIAL

 • Act sediu: Încheiere de înscriere în cartea funciară, nr. 383 din data 27.01.2003
 • Durata: nelimitat.

 

CAPITAL SOCIAL

 • Capital social subscris: 9.033.747,50 RON , integral vărsat

Convocator 04. 2017

Drepturi Acționari

Bilanț 06 2017

Situații financiare 06.2017

Note Bilanț 06.2017

Flux numerar

Bilanț 12.2016

NOTE BILANȚ 12. 2016

SIT MODIF CAP PR.2016

RAPORT ADMINISTRATOR

Raport auditor

Formulare A.G.O.A. 04.2017

BVC 2017

Nota fundamentare bvc 2017

Program investiții 2017

Declarație si Regulament de Guvernanta Cooperativa

Organigrama

Hotărâre 26.04.2017