Acționariat – Relația cu acționarii

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

 • Sediu social: Municipiul Târgu Jiu, Strada BÂRSEŞTI, nr. 217, Județ Gorj
 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J18/80/1991, atribuit în data de 26.02.1991
 • Stare firma: funcțiune
 • Forma de organizare: societate pe acțiuni, tip societate: SA
 • Cod unic de înregistrare: 2157789 atribuit în data de 28.11.1992
 • Certificat de înregistrare: B2573096, emis pe data de 04.05.2012 și eliberat la data 10.05.2012
 • Data ultimei înregistrări în Registrul Comerțului: 21.10.2015
 • Durată: nelimitată;
 • Contacte firma  telefon: 0253212690, 0253215852, fax: 0253215852, 
 • Act constitutiv actualizat prin mențiunea nr. 17855 din 23.07.2014

 

SEDIU SOCIAL

 • Act sediu: Încheiere de înscriere în cartea funciară, nr. 383 din data 27.01.2003
 • Durata: nelimitat.

 

CAPITAL SOCIAL

 • Capital social subscris: 9.033.747,50 RON , integral vărsat
Bilanț 06.2018

Raport Administrator 2018

HOT. nr.1 A.G.O.A. 16 APRILIE 2018

CONVOCATOR completat APRIL 2018 AGOA-AGEA

Formular vot AGOA 2018 dupa completarea ordinii de zi

Formular vot secret AGOA 2018 dupa completare

Imputernicire speciala AGOA dupa completarea ordinii de zi

Opinie auditor

Cerere actionar

Lista Finala Propuneri Membrii CA

Convocator Aprilie 2018 AGOA-AGEA

Drepturi Acționari

Procedura de vot in cadrul AGEA-AGOA

Formular vot AGEA 2018

Formular vot AGOA 2018

Formular vot secret AGOA 2018

Împuternicire speciala AGEA

Împuternicire speciala AGOA

Propuneri Membrii CA

Propunere punct 7 AGOA

Propuneri auditor financiar

Propunere AGEA 2018

BVC 2018

Nota fundamentare BVC 2018

Program investiții 2018

Declarație si Regulament de Guvernanta Cooperativa

Organigrama

Raport auditor extern

BILANT 12. 2017

Flux de trezorerie 2017

NOTA 1- 2017

NOTELE: 2,3,4,5,6,7,8,9,10 – 2017

Sit. Modif. Cap. Propriu 2017

Raport Administrator 2017

Acord – protecția datelor